Grad Čazma će u školskoj godini 2017/18 sufinancirati  kupnju mjesečne
karte za prijevoz studentima.

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata u
akademskoj godini 2017/18, u iznosu 10 %, imaju svi redovni studenti s
prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za
prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb).

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, studenti su dužni Gradu Čazmi
donijeti potvrdu o upisu na fakultet te će Grad Čazma studentu izdati
potvrdu kojom ostvaruje pravo na sufinanciranje. Temeljem potvrde Grada
Čazme, prijevoznik će umanjiti cijenu mjesečne karte za prijevoz prilikom
naplate od svakog pojedinog korisnika.

odluka gradonacelnika 2017