Grad Čazma brine za studente i učenike – putnike 🚌

I ove godine Grad Čazma sufinancira troškove prijevoza za učenike i studente za školsku godinu 2023./24..

Kao i zadnjih nekoliko godina, Grad Čazma sufinancira kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji imaju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u školskoj godini 2023./24., u iznosu od 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara, odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza).

Grad Čazma sufinancira i prijevoz studenata

Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata u akademskoj godini 2023./24., u iznosu od 50 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb).

#gradčazma
#prijevozučenika