Grad Čazma i ove će godine sufinancirati kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u školskoj godini 2019/20, u iznosu 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (odnosno oni učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza).

Grad Čazma sufinancirat će i troškove mjesečne karte za prijevoz studenata u akademskoj godini 2019/20, u iznosu 10 %, a pravo na tu subvenciju imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb).

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, studenti/učenici trebaju donijeti potvrdu o upisu na fakultet/srednju školu te će Grad Čazma studentu/učeniku izdati potvrdu kojom ostvaruje pravo na sufinanciranje.

Ova odluka provodi se od prošle godine, a za tu je namjenu u proračunu Grada Čazme osigurano 50.000 kuna.

odluka gradonacelnika 2019