Prije godinu dana, Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo je projektnu dokumentaciju za nastavak toplovoda u Gradu Čazmi, vrijednu oko 300.000, sa 74% iznosa. Riječ je o toplovodu dužine oko 4 km koji bi prolazio užim središtem grada i u prvoj fazi opskrbljivao energijom javne ustanove, veće poslovne objekte i druge. U drugoj i trećoj fazi, toplovod bi obuhvaćao veće područje te bi se na njega mogla priključiti zainteresirana kućanstva. Vrijednost tog projekta je 12 milijuna kuna.

Grad Čazma je u obvezi prijaviti navedeni projekt na europske fondove u sljedeće dvije godine. Iz tog je razloga održan sastanak s novim direktorom DI Čazma, Nikolom Maturancem, budući da je projektna dokumentacija vezana na kotlovnicu unutar te tvrtke. DI Čazma je i dalje zainteresirana za suradnju te i za moguću gradnju drugog kotla koji bi povećao kapacitet toplane.

Energijom iz toplovoda sagrađenog prije nekoliko godina već se griju Osnovna i Srednja škola Čazma te školsko-sportska dvorana. Uštede nastale ovakvim načinom grijanja dosežu i do 30%.

Foto_di-cazma.hr_-450x200