Na tradicionalnom godišnjem prijamu, gradonačelnik Čazme Dinko Pirak zahvalio je župnicima s čazmanskog područja na radu tijekom prošle godine. Međusobnu suradnju ocijenio je vrlo dobrom i pozvao ih da u Gradu i dalje vide partnera.

„Tradicionalno, sastajemo se početkom svake godine i razgovaramo o onom što se radilo prošle godine i planovima za buduću. Drago mi je da smo uspješno surađivali. Imali smo u prošloj godini i neke nepredviđene situacije, poput one u Martincu, kada je grom oštetio instalacije u crkvi. Vi, osim što brinete o pastoralnom dijelu, brinete i o sakralnim objektima i javljate se na natječaje za njihovu obnovu. Obnova crkve u Čazmi ima posebnu težinu. Ušli smo u fazu unutrašnjeg uređenja, pročelje nam se promijenilo. Mi kao lokalna zajednica želimo pomoći ne samo ovoj crkvi, jer svi naši sakralni objekti su ponos našeg grada. Zahvaljujem vam na svemu i na suradnji u prošloj godini i nadam se da ćemo i ove godine dobru surađivati. U Gradu gledajte partnera koji će vam uvijek pomoći“ – prilikom susreta, rekao je gradonačelnik Dinko Pirak.

Dekan Čazmanskog dekanata i župnik Župe Sv. Marije Magdalene, preč. Dubravko Lauš zahvalio je gradonačelniku na prijmu, suradnji i podršci. Za proteklu godinu rekao je kako je sve planirano i ostvareno, osim u jednom dijelu.

„Mi smo planirali urediti prezbiterij, odnosno svetište župne crkve i većim dijelom su ti radovi privedeni kraju. Uspjeli smo kompletno skinuti žbuku u unutrašnjosti crkve, uz prethodne istražne radove. Potvrđeno je ono što smo i pretpostavili, a to je da ovaj dio svetišta potječe iz gotičkog perioda. Ispod nanosa žbuke otkrili smo stari gotički luk koji je i prezentiran. Ujedno je tom prilikom otkriven i jedan dio slika koji je ostao sačuvan i s upisanom godinom koja nam svjedoči da je crkva oslikavana u 18. stoljeću, točnije 1778. godine, što je vrlo značajno i možemo potvrditi što imamo u zapisima i što smo pretpostavljali“, rekao je preč. Lauš i najavio nastavak intenzivnih radova na obnovi crkve.

Župnik Župe Pohoda Blažene Djevice Marije iz Gornjeg Draganca, vlč. Ivan Grudiček je rekao kako su prošle godine nabavljene nove elektroničke orgulje, učinjena je drenaža oko čitave crkve, a nastavlja se obnova oltara. U Bojani su gotovi istražni radovi, crkva je potpuno prazna i čeka unutarnje uređenje, žbukanje i uređenje podova. Stolarija na župnom dvoru je u jako lošem stanju i ove godine potrebna je sanacija. Riješen je i problem narušene statike krova na tornjevima:

„Prošle godine nenadano smo imali problem narušene statike. Toranj se počeo naginjati. Pozvao sam stručnjake koji su utvrdili da je statika krova narušena jer je netko kod elektrifikacije zvona otpilio dvije grede na kojima čitava limarija leži. Da ne bi došlo do pada krova kod jačeg vjetra, stručnjaci su kazali da se to mora hitno sanirati. Jedna ponuda za sanaciju iznosila je 40.000,00 kuna, a druga 340.000,00 kuna. Na kraju smo uzeli ovu nižu ponudu te je krov učvršćen i zaštićen sajlama. Tu smo ušli u dug i ove godine ćemo isplatiti preostalu polovicu računa“, rekao je vlč. Grudiček.

Vlč. Ivan Miškić , župnik Župe Sv. Jelene Križarice u Vrtlinskoj, kao prioritet istaknuo je obnovu crkve u Pobjeniku:

„Mi smo ove godine imali nekoliko zahvata, primjerice ograda oko crkve u Vrtlinskoj, novi veliki križ, strop u crkvi u Pobjeniku. Ta crkva je pod zaštitom i vanjski izgled joj je jako loš. Javili smo se na natječaj da se to obnovi. To je najveći prioritet. Ukupni troškovi su oko 230.000 kuna i to bi trebalo financirati Ministarstvo“, rekao je vlč. Miškić.

Susretu je prisustvovao i župnik Župe svetog Nikole Biskupa iz Miklouša, Ivan Tomak, koji je zahvalio na hitnoj intervenciji na crkvi u Martincu:

„U crkvi su potrebni svi radovi osim obnove krovišta, potrebna je drenaža, obnova unutrašnjosti i obnova fasade. Crkva je pod zaštitom Ministarstva kulture i bez obzira što je sve to hitno, rekli su nam da bez njihovog odobrenja ne smijemo ni jedan crijep promijeniti. Isto tako, rečeno nam je da obnova neće krenuti sigurno idućih tri, četiri, pet godina. Zahvaljujem gradonačelniku na hitnoj intervenciji na crkvi u Martincu, a isto tako zahvaljujem što je Grad pomogao pri priključenju vodovoda u župnom stanu“, rekao je vlč. Tomak.