Javna ustanova Razvojna agencija Čazma traži 3 studenta/ice/ ili učenika/ice (minimalno 15 godina starosti i upisani u srednju školu) za rad na blagajni Biološkog bazena Čazma

Cijena: 30,00kn/sat

Početak rada: 01.07.2022. (prema dogovoru)

Radno vrijeme: 09 – 20h (rad u smjenama)

Mjesto obavljanja posla: Biološki bazen Čazma

Kontakt: razvojna.agencija.cazma@gmail.com

Zamolbu i životopis poslati isključivo na mail adresu.

Javna ustanova Razvojna agencija Čazma traži 3 studenta/ice/ ili učenika/ice (od navršenih 18 godina) za rad na poslovima spasioca/redara Biološkog bazena Čazma.

Cijena: 35,00kn/sat

Početak rada: 01.07.2022. (prema dogovoru)

Radno vrijeme: 09 – 20h (rad u smjenama)

Mjesto obavljanja posla: Biološki bazen Čazma

Kontakt: razvojna.agencija.cazma@gmail.com

Zamolbu i životopis poslati isključivo na mail adresu.

Rok za prijave je 27.6.2022.