Turističko vijeće Grada Čazme, na sjednici održanoj u utorak, 28. lipnja, upoznalo se s prijedlogom projekata turističke namjene na području Grada Čazme – Putom svjetla (ukrašavanje božićnim ukrasima prometnica prema Grabovnici), kao dogradnji Božićne priče, Čelfogradom i eko-kupalištem.
Članovi Vijeća podržali su navedene projekte i dali svoju suglasnost na iste, u svrhu podnošenja prijava po natječajima za sufinanciranje.