Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, na 13. sjednici održanoj 19. srpnja 2022. donijelo je Odluku o visini sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, za projekte s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

TZ grada Čazme dodijeljena su sredstva za projekte koje je pripremila Razvojna agencija Čazma, a to su Promocija Čazma Natura, u iznosu od 40.500,00 kn i Unaprjeđenje i ažuriranje web stranice TZ Čazma, 81.000,00 kn.

Navedeni podaci, kao i sredstva namijenjena ostalim projektima u RH, vidljivi su na internetskoj stranici HTZ-a: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/sredstva-za-regionalne-turisticke-zajednice-na-turisticki-nedovoljno-razvijenom-podrucju-i-kontinentu