Grad Bjelovar u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Komunalcem osmislio je nove regulacije kojima će se primanje socijalne pomoći uvjetovati time da oni koji su radno sposobni, a primaju je, moraju sudjelovati u radu za opće dobro. I dok se gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak tek odlučio na ovaj potez, u Gradu Čazmi ova mjera  traje već nekoliko godina. Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, svi radno sposobni korisnici mjesečne naknade moraju se odazvati pozivu lokalne uprave na rad za opće dobro bez naknade. U slučaju da to odbiju, ostaju bez naknade:

– Mi s ovim programom idemo već nekoliko godina i mislim da on ima obostranu korist. Ljudi koji dobivaju socijalnu pomoć, a radno su sposobni, odrade za taj novac, što je naravno dobro i za same ljude, primatelje socijalne pomoći, ali i za društvo u cjelini. Mi u Čazmi taj program provodimo već nekoliko godina i drago nam je što ga je počeo provoditi i grad Bjelovar – rekao je gradonačelnik.

Oni koji dobiju pozive, mjesečno trebaju odraditi od 30 do najviše 90 sati i u tom slučaju im se socijalna naknada normalno isplaćuje. Gradonačelnik je potvrdio da ima i slučajeva kada korisnici socijalne pomoći odbijaju rad za opće dobro:

– Ima svega, ima odbijanja! U početku je bilo dosta odbijanja, kasnije su ljudi vidjeli da je to u njihovom interesu, da prihvate posao. Naravno, moraju proći zdravstveni pregled i dobiti liječničku potvrdu da mogu raditi i tada, s komunalnim poduzećem i gradskim službama, nađe se posao koji ti ljudi mogu obavljati na obostranu korist – ističe gradonačelnik.