Čazmanske Komunalije javnosti su danas predstavile novi kamion za prikupljanje otpada. Njegova je vrijednost 1,4 milijuna kuna, financiran je novcem EU u iznosu 85 % te sredstvima Komunalija d.o.o. Čazma u iznosu od 15 %. Marke je Mercedes, a po čemu je poseban rekao je Željko Horvat zamjenik predsjednika uprave Tehnixa.

– Teza da je odvojeno prikupljanje otpada skupo je točna, ali isto se puno toga može uštedjeti ako se koriste kvalitetna i prava komunalna vozila. Ovo vozilo ima najviše performanse, marke je Mercedes, 18 tona, ima nisku emisiju CO2 plinova, proizvodi malu buku do 55 decibela, ima jednostavnost upravljanja, a pored toga tu su i druge njegove kvalitete za rad u više smjena, rad pri niskim i visokim temperaturama, u slučaju kvara dvadeset četiri sata dostupni su rezervni dijelovi i zamjensko vozilo. Ima visoke standarde sigurnosti zaštite na radu, nekoliko kamera, tri ekrana u kabini vozača, isto tako kada je čovjek, operater na papučama vozilo se ne može kretati unatraške i ne može ići naprijed brže od 27 kilometara na sat – rekao je Horvat.

Godišnje na području Grada Čazme prikupi se i deponira oko tisuću tona otpada, dok se oko 257 tona odvoji u korisni otpad. Ovim kamionom direktor Komunalija Ivan Beljan najavljuje povećanje količine prikupljenog korisnog otpada i dostizanje EU standarda. Novi kamion služit će prije svega za odvoz korisnog otpada, naročito na područjima gdje su podijeljene nove kante za korisni otpad.

– Europska unija ima 40 posto odvojenosti komunalnog otpada, mi trenutno smo na 25 posto odvojenosti otpada kojeg možemo uvrstiti u korisni otpad, znači nedostaje nam 15 posto. S ovim kamionom i novim kantama za komunalni otpad nadam se da ćemo i prestići brojku Europske unije– rekao je Beljan.