U povodu 150 godina od osnivanja kotarske upravno-administrativne jedinice u Čazmi, Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma pripremio je izložbu „Kotar Čazma (1872.) 1895.-1955.“.

Kotar Čazma počeo je djelovati 1872. godine i postojao je kao upravno – administrativna jedinica do 1955. godine. On nije bio samo značajan za Čazmu, koja je bila upravno sjedište te jedinice, nego i za širi moslavački kraj jer su susjedni gradovi i općine bili sastavni dijelovi Kotara Čazma.

Izložba je nastajala kroz nekoliko godina, a donosi brojne poznate i manje poznate činjenice o čazmanskom kraju.

– Surađivali smo s Hrvatskim državnim arhivom, po prvi puta donosimo preslike nacrta najstarijih zgrada u Čazmi, dosta je građe objavljeno po prvi put, koja se čuva u Državnom arhivu u Bjelovaru i, naravno, tu su predmeti iz fundusa Gradskog muzeja Čazma, koji svjedoče o tom razdoblju Kotara. Izložba je prilično velika, s obzirom da se radi o opširnoj temi. Centralni dio je pripremljen u Galeriji Aleksandar Marks, a ostatak izložbe, koji je više koncipiran tematski i obrađuje obrazovanje, društveni život i sliku šire zajednice može se pogledati u samom prizemlju, odnosno hodniku Centra za kulturu – istaknula je dr. sc. Maja Cepetić Rogić, ravnateljica Centra za kulturu, koja je čestitala i zahvalila na izložbi autoricama, Jadranki Kruljac – Sever i Marini Junger te svim suradnicima koji su pomogli u realizaciji, kao što su OŠ Čazma i Župa sv. Marije Magdalene, koje su ustupile materijale na korištenje.

– Osnovni problem u obradi ovog razdoblja je manjak građe koja je bitno stradala u periodu II. svjetskog rata, ali pozivam sve da dođu i pogledaju izložbu jer radi se o uistinu važnoj temi i da ponešto nauče o Čazmi i širem moslavačkom kraju u tom periodu – rekla je Cepetić Rogić.

Branko Novković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Čazme je na otvorenju izložbe istaknuo kako Čazmanci mogu biti ponosni na svoju povijest jer je Čazma nekad bilo mjesto iz kojeg se upravljalo širim područjem.

– Danas u 2022. godini možemo biti ponosni i na to što imamo ljude koji se bave poviješću i da nove generacije mogu vidjeti izložbu koja će u budućnosti možda biti još bogatija. Pozivam sve građane, ne samo Čazme, već i cijelog bivšeg Kotara, iz Ivanić-Grada, Križa, Dubrave, Vrbovca i  ostalih mjesta da pogledaju ovu  izložbu i nauče nešto o povijesti cijelog ovog kraja – napomenuo je Novković.

Izložbu je, kao predstavnica Bjelovarsko-bilogorske županije, otvorila Andrea Prugovečki Klepac, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje. 

Pokrovitelji izložbe su Grad Čazma i Ministarstvo kulture i medija RH, a javnosti će biti dostupna do 15. listopada.

Foto: D. Kirin