U okviru projekta Za čazmanske mališane zajedno (UP.02.2.2.08.0022), odnosno poslijepodnevnog rada vrtića, provodi se ciklus edukacija za odgojitelje: o učenju kroz igru, razvoju predčitačkih vještina  i vještini predpisanja, razvoju predmatematičkih vještina, komunikaciji s djecom rane dobi itd..

Edukacije i dodatno osposobljavanje odgojitelja omogućeno je projektom Grada Čazme i DV „Pčelica“ Čazma, te čazmanske Razvojne agencije „Za čazmanske mališane zajedno“. Počeo je 1. siječnja 2019. godine i provodit će se 30 mjeseci. Financira se iz Europskog socijalnog fonda, a vrijedan je 3 milijuna kuna.

Njegov primarni cilj je usklađivanje privatnog i poslovnog života obitelji s djecom koja pohađaju ili će pohađati dječji vrtić i to produženjem rada vrtića do 21 h, odnosno poslijepodnevni rad DV Pčelica Čazma. U okviru projekta, u vrtiću su dodatno zaposlene 3 odgojiteljice na puno radno vrijeme, logopetkinja, psihologinja te kuharica i spremačica. Nabavljena je i dodatna oprema temeljem koje su uvedena dva dodatna programa za djecu – sportski i dramski.

Odgojitelji i stručni suradnici će u sklopu projekta sudjelovati na više od 20 edukacija i osposobljavanja, kako bi se podigla razina kvalitete usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sadašnje i buduće generacije najmlađih polaznika vrtića.

Sadržaj ove objave  isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Pčelica.