U DV „Pčelica“ Čazma novu je pedagošku godinu počelo 120-ero djece u 6 odgojnih skupina o kojima brine 13 odgajateljica i medicinska sestra. Ove je godine za jednu skupinu povećan njihov broj te su zaposlene dvije nove odgajateljice. Na taj je način smanjen broj djece po skupinama te povećana kvaliteta rada.

U čazmanskom vrtiću nikada do sada nije bilo listi čekanja pa se tako i ove godine pronašlo mjesta za sve.

„U Dječjem vrtiću „Pčelica“ Čazma potičemo razvoj osnovnih kompetencija u socio-emocionalnom  učenju,  tjelesno-psihomotornom  razvoju,  spoznajnom  razvoju,  govoru, komunikaciji,  izražavanju  i  stvaranju  djeteta.  Uvažavamo  dječja  stajališta, prema djeci se ponašamo ozbiljno, komuniciramo s njima kao s ravnopravnima i zajedno donosimo odluke. To je pristup u kojem svi dobivamo“, navodi ravnateljica Martina Kovač.

Čazmanski vrtić nosi i titulu eko-vrtića jer su njegovi djelatnici svjesni važnosti usvajanja ekoloških navika od najranije dobi djeteta.

„Nastojeći zadovoljiti Državni pedagoški standard, u suradnji s osnivačem, Gradom Čazma, vrtić planira dogradnju objekta, adaptaciju i opremanje, za što je i napravljena potrebna dokumentacija. U planu je dogradnjom povećati kapacitet vrtića čime bismo dobili još dvije sobe dnevnog boravka i imali ukupno sedam skupina. Planira se i proširenje kuhinje, zatvaranje dviju terasa, natkrivanje postojećih terasa, adaptacija praonica i postavljanje kliznih vrata u dvorani. Očekujemo da će projekt proći na natječaju Ministarstva poljoprivrede, na mjeri 7.4 ruralnog razvoja, koja podrazumijeva takve projekte“, napominje ravnateljica.

Ekonomska, odnosno puna cijena vrtića iznosi oko 1500 kuna. Veći dio financira Grad Čazma, a cijena po polazniku za roditelje iznosi 550 kuna. Grad Čazma financira i dio naknade za drugo dijete, ukoliko dvoje djece istovremeno pohađa vrtić, a ako je troje djece iz iste obitelji istovremeno u vrtiću, treće ga dijete pohađa besplatno.

Od 12. do 23. rujna u Vrtiću traju upisi u predškolu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u DV „Pčelica“, na broju telefona 771-419.