Učenici i djelatnici  Osnovne škole Čazma će svakog zadnjeg petka u mjesecu u školi  prikupljat plastične boce za djecu Madagaskara. Danas smo u matičnoj školi prikupili 3 velike vreće plastičnih boca, a isto toliko i u područnim školama.

„Ne možemo svi činiti velika djela, ali možemo činiti mala djela s velikom ljubavlju.“ ,rekla je Majka Tereza, pa tako i mi u školi činimo mala djela s velikom ljubavlju i trudimo se naučiti naše učenike da je pomaganje vrlina. Naša škola se unazad 16 godina aktivno bavi humanitarnim radom. U program „Škole za Afriku“ uključeni smo od 2009. godine.

Program Škole za Afriku provodi se u suradnji sa Uredom UNICEF-a za Hrvatsku od 2008. godine. Naša zemlja time je pokazala kako je dio globalne zajednice koja pomaže djeci iz 21 afričke zemlje osigurati jedno od temeljnih prava-pravo na obrazovanje. U protekloj je godini u programu sudjelovalo gotovo 45000 djece iz cijele Hrvatske. Naša djeca na zanimljiv način imaju priliku učiti o dječjim pravima i pomoći svojim vršnjacima u Madagaskaru organiziranjem različitih aktivnosti prikupljanja sredstava. Novac koji prikupe upotrijebit će se za izgradnju i obnovu škola te sanitarnih prostorija, opskrbu pitkom vodom, nabavu knjiga i dodatnu edukaciju školskog osoblja. Posebna će se briga voditi o djevojčicama, kojima je više od dječaka uskraćena mogućnost obrazovanja.

Plastične boce za djecu Madagaskara prikupljat ćemo u OŠ Čazma 26.2, 26.3.,30.4. i 29.5.2021. godine. Pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u našu akciju i pomognu u osiguravanju povoljnih uvjeta obrazovanja djeci Madagaskara.

Za više informacija, molimo da se obratite:

Gordani Jančić, prof.

defektolog-logoped

092/310 00 97

E mail: gordana.jancic2@mail.com