Kako bi se osiguralo zdravlje stanovnika, Grad Čazma obavještava  vlasnike, posjednike, ovlaštenike, odnosno korisnike dvorišta, vrtova, neizgrađenog građevinskog zemljišta te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, naročito strništa žitarica, šuma i lovišta na području Grada Čazme, da su dužni sa svojih površina redovito uklanjati i uništavati ambroziju.

Svi koji do sada to nisu učinili, pozivaju se da ambroziju uklone košnjom, preoravanjem ili malčiranjem  u najkraćem roku ili će protiv istih biti pokrenut prekršajni postupak s kaznom do 2000 kn.