U posljednje dvije godine na čazmanskome području izgrađena je većina plinske mreže tako da će se kroz nekoliko mjeseci moći reći da je, uz vodovodnu, cijelo područje Grada Čazme pokriveno i plinskom mrežom, budući da je u tijeku završna faza radova na potezu Vučani – Donji i Gornji Miklouš.

Prošle je godine završena montaža i zatrpavanje mreže u rov za naselja Sovari, Marčani, Gornji i Donji Lipovčani, Prnjarovac, Prokljuvani, Cerina, Gornji i Donji Dragičevac i Andigole. Završni radovi izvedbi ventila po naselju, tlačna proba i ishođenje uporabne dozvole očekuju se u prvoj polovici ove godine. Zadnji pravac plinofikacije krenuo je s prvim danima ove godine, a to je potez Vučani, Gornji i Donji Miklouš, Novo Selo i Martinac, gdje se usporedo postavljaju plinska i vodovodna mreža.

Ove godine očekuje se završetak i toga pravca. Ukupno je obuhvaćeno 15 naselja sa 1500 stanovnika i petstotinjak redovnih vikendaša. Dužina nove mreže je 57 km, a realna tržišna vrijednost mreže je više od 6 milijuna kuna. Financiranje navedene mreže je iz vlastitog poslovanja Komunalija te vlastitim kreditnim zaduženjem od milijun kuna. Ovim je projektima okončana plinofikacija svih 36 naselja Grada Čazme, a ove se godine očekuje i rješavanje ukupne vodoopskrbe.

Izgradnja plinske mreže u dužini 57 km jedna je od većih izgrađenih plinskih mreža u RH u zadnjih desetak godina.

 

Uz izgradnju mreže, smanjena i cijena plina

U novoj godini cijena plina na distributivnom području čazmanskih Komunalija smanjila se u odnosu na prošlu. Iako je smanjenje cijene simbolično, za 3 lipe po kubičnom metru, u Komunalijama vjeruju da je to dobar znak.

-Na temelju dobivenih podataka od nas opskrbljivača, HERA je na temelju naše distributivne razlike smanjila cijenu za 3 lipe po kubiku. Nova cijena za ovu godinu tako iznosi 3,795 kn/m3, a naša cijena za domaćinstva niža je od cijene Gradske plinare Zagreb koja je opskrbljivač Grada Bjelovara te sličnih okolnih opskrbljivača – istaknuo je direktor Komunalija Ivan Beljan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA