Aplikacija Origigi mijenja ime u BIZZGO aplikaciju.

U narednih nekoliko dana će do sada korištena aplikacija Origigi prestati s radom.

U trgovini aplikacija preuzmite novu, bolju i jednostavniju aplikaciju BIZZGO.

Navedena aplikacija potrebna vam je kako biste mogli očitati QR kod i izravno komunicirati s Gradskom upravom.

 

QR Kod