OD 9. DO 20. SVIBNJA  2015. GODINE TRAJU UPISI U DJEČJI VRTIĆ PČELICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017. U REDOVNI PRIMARNI DESETSATNI PROGRAM – JASLICE, VRTIĆ I PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLU.

SVE POTREBNE INFORMACIJE ZA UPIS DJECE MOŽETE DOBITI U DJEČJEM VRTIĆU PČELICA, U ULICI BRAĆE RADIĆA 13A SVAKODNEVNO OD 8,00 – 14,00 SATI, NA TELEFON BROJ 043/771-419, NA MOBILNI TELEFON 099/2771-419.

POPUNJENE PRIJAVNICE I ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA PRIMAT ĆE SE DO 20. SVIBNJA 2016..