OD 12.SVIBNJA DO 12. LIPNJA 2014. GODINE ZAPOČINJU UPISI U DJEČJI VRTIĆ PČELICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015. ZA REDOVNI PRIMARNI DESETSATNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE.

SVE POTREBNE INFORMACIJE ZA UPIS DJECE MOŽETE DOBITI U DJEČJEM VRTIĆU PČELICA, U ULICI BRAĆE RADIĆA 13A SVAKODNEVNO OD 8,00 – 14,00 SATI, NA TELEFON BROJ 043/771-419, NA MOBILNI TELEFON 099/2771-419.

POPUNJENE PRIJAVNICE I ODGOVARAJUĆA DOKUMENTACIJA PRIMAT ĆE SE DO 12. LIPNJA 2014..

vrtić