Od 12. do 20. svibnja 2022. godine traje natječaj za e-upis u Dječji vrtić Pčelica, za pedagošku godinu 2022./2023..
E-upisi su za primarni desetsatni program (jaslice ili vrtić), putem portala e-građani i poveznice https://vrtici.e-upisi.hr/

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, ukoliko nisu već uključena u jedan od programa dječjeg vrtića.
Upis u predškolu traje od 12. do 27. svibnja 2022..
Za sva pitanja obratite se na telefon 043/771-419, 099/2771-419 ili na e-mail djecji.vrtic.pcelica@bj.t-com.hr
Kreiranje zahtjeva za e-upis u vrtić preko portala e-građani trajat će do 20. svibnja 2022.
https://vrtic-pcelica-cazma.hr/obavijest-e-upisi-u…/