Ovoga puta u Vrtlinskoj, uređen je poljski put dužine 850 m. Izvršeno je malčiranje raslinja, vađenje panjeva, uređenje pokosa i trupa puta. Put je proširen na otprilike 6 m širine. Radove uređenja poljskih putova na području Grada Čazme izvode Komunalije Čazma, s kooperantima. Vrijednost radova u Vrtlinskoj je 65.000 kuna, a financirani su iz gradskog proračuna, odnosno iz sredstava prikupljenih od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.