Gradski vijećnici dali su suglasnost Gradu Čazmi za provedbu projekta „Uređenje dječjeg igrališta Gornji Draganec“, unutar Mjere 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, LAG-a Moslavina. 

– Riječ je o uređenju središta Draganca, za koji već duže vrijeme postoji projekt i plan, međutim, čekalo se odobrenje Ministarstva kulture kako bi se zgrada stare Šumarije, odnosno stare škole u Dragancu, pored vatrogasnog doma, mogla srušiti. Sad kad konačno imamo zeleno svjetlo, možemo krenuti u taj projekt. Prvi korak je javljanje na natječaj. Ukoliko dobijemo sredstva, a procijenjena vrijednost je više od 400.000 kuna, Draganec će dobiti lijepo urbano središte, s novim parkirnim mjestima i dječjim igralištem – mali trg – rekao je gradonačelnik Dinko Pirak.

Ovaj projekt prvenstveno je namijenjen djeci Gornjeg Draganca i to jasličke, predškolske i školske dobi koji će koristiti dječje igralište kao prostor za razvoj društvenih i socijalnih vještina, igru i rekreaciju. Također, stanovnicima naselja Gornji Draganec, njih 350, kojima će ovim putem biti osiguran prostor za druženje. Naravno, u konačnici, novi će prostor biti dostupan svoj djeci kao i svim stanovnicima grada Čazme i susjednih gradova i općina, koji će ga moći koristiti.

Ulaganjem u razvoj ruralnog prostora, Grad Čazma potiče ljude na povratak i smanjenje depopulacijskog trenda.

Projekt je pripremila Razvojna agencija Čazma: – Ostvarivanjem ovih ciljeva, podignut će se životni standard stanovnika naselja Gornji Draganec uređenjem 1547,31 m2 derutnog prostora i prenamjenom u dječje igralište i prostor za druženje. Osigurat će se prostor za kvalitetno i sigurno provođenje društvenih i socijalnih aktivnosti djece jasličke i predškolske dobi postavljanjem 5 interaktivnih igrala te urediti prostor za povećanje socijalne uključenosti stanovnika, postavljanjem urbane opreme i uređenjem zelene površine – klupe i uređenja 30m2 zelene površine, naglašava ravnateljica Razvojne agencije Čazma, Ivana Vojković.

– Investicija doprinosi povećanju kvaliteta života stanovnika, a posebno djece naselja Gornji Draganec ulaganjem u stvaranje novog prostora za druženje i rekreaciju. Dosadašnji prostor bio je derutan i predstavljao visoku opasnost od ozljeđivanja prolaznika te je kvario sliku naselja. Ulaganjem u uređenje dječjeg igrališta te centralnog mjesta za druženje i rekreaciju doprinosi se modernizaciji ruralnog prostora te stvaranje okruženja poželjnog za život. Provedbom projekta bit će omogućen jednaki standard djece ruralnih prostora. Uređenjem prostora za druženje otvaraju se nove mogućnosti stanovnicima naselja Gornji Draganec, odnosno doprinijet će se poboljšanju socijalnih i društvenih aktivnosti. Uređenjem dječjeg igrališta i zone oko igrališta ruralno područje postaje atraktivnije i dostupnije svim članovima lokalne zajednice, zaključuje Vojković.

Sredstva za financiranje projekta planiraju se osigurati kroz prijavu na natječaj Lokalne akcijske grupe gdje Grad Čazma traži potporu od 260.000,00 kn ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

Realizacija ulaganja i stavljanje objekta komunalne infrastrukture u upotrebu je 9 mjeseci.

Potrebna sredstva za realizaciju ulaganja koja čine razliku između potpore i ukupne vrijednosti projekta osigurana su u proračunu Grada Čazme za 2021. i 2022. godinu.

Grad Čazma posjeduje stručne i kvalificirane osobe unutar stručnih odjela te je osnivač Javne ustanove Razvojne agencije Čazma koja je zadužena za provedbu programa i projekata financiranih nacionalnim i EU sredstvima. Do sada je uspješno provedeno više od 46 mil. kn vrijednosti projekata:

 1. U igri i učenju zajedno 2018. – 450.000,00 kn
 2. Sanacija i adaptacija dječjeg vrtića Pčelica 2018. – 500.000,00
 3. Zaželi- Uključi se- 2018.-  2.520.007,64 kn
 4. Rekonstrukcija zgrade javne namjene – vatrogasni dom Dapci – 2019.-2020. – 350.000,00 kn
 5. U igri i učenju zajedno II – 2019. – 600.000,00
 6. Sanacija ruševina staroga grada u Čazmi 2019.  – 440.000,00
 7. Energetska obnova područne škole Grabovnica 2020. – 1.098.543,25 kn
 8. Rekonstrukcija zgrade udruga – 2020. – 1.119.396,63
 9. Mobilna pretovarna stanica – 2020. – 850.000 kn
 10. Čazma Natura – 2018., 2019., 2020. – 26.000.000,00 kn
 11. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Pčelica – 2018.-2020.  6.376.835,38 kn
 12. Za čazmanske mališane zajedno 2018-2021-  2.913.554,44 kn
 13. Zaželi Uključi se II-2020- 1.777.701,16 kn
 14. Unutarnje uređenje zgrade udruga- 2021- 927.661,25 kn
 15. Nabava komunalnog kamiona- 2021- 346.875,00 kn

Rezultati ovog natječaja očekuju se za otprilike dva mjeseca, no s obzirom na velik broj bodova, u Razvojnoj agenciji prilično su optimistični u ostvarivanje ovih sredstava.