Ponovnim aktiviranjem DVD-a u Vagovini, pristupilo se daljnjoj obnovi dijela vatrogasnog doma, točnije vatrogasnog spremišta, pri čemu financijski pomaže Grad Čazma. Čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak, obišao je jučer radove i tom prilikom rekao da će oni koji rade uvijek imati podršku Grada: „Pomažemo vatrogasnim domovima oko priključka vode i plina, gdje to ljudi žele, a i oko uređenja. Za nekoliko domova je zatražena pomoć, a mi smo uvijek spremni pomoći”, kazao je Pirak.

“DVD Vagovina do sada nije imao adekvatnu prostoriju u kojoj bi članovi održavali sastanke, no uz pomoć Grada i Vatrogasne zajednice, te dobrovoljnim radom napokon će i ovaj DVD imati prostor za opremu i ostale potrebe”, rekao je Mario Blažeković iz DVD-a Vagovina.

Gradonačelnik Pirak je posjetio i vatrogasni dom u Gornjem Dragancu, gdje su pripadnici DVD-a također aktivni članovi Vatrogasne zajednice Grada Čazme, a dom se uredno održava. Najavio je i mogućnost izgradnje trga u Dragancu pored doma, na mjestu na kojem je stara zgrada Šumarije, a koja je trenutačno u vlasništvu Grada Čazme.