Najveći čazmanski projekt – Čazma Natura, vrijedan 26 milijuna kuna, a koji će potpuno promijeniti vizuru Grada Čazme i doprinijeti razvoju Čazme kao Grada zelenog turizma, konačno kreće u realizaciju. Naime, nakon što su provedeni postupci javne nabave, tijekom ožujka očekuje se objava, nakon čega kreću građevinski radovi.

„Prvi radovi očekuju se na uređenju Multifunkcionalnog centra Priroda Čazma, odnosno unutarnje uređenje i opremanje zgrade na glavnom gradskom trgu. Paralelno ćemo krenuti s uređenjem parka – arboretuma pored Osnovne škole Čazma te uređenjem Istraživačko – laboratorijskog centra „Osnovna škola“ i pripremom za uređenje Informacijsko – prodajnog centra „Zelena tržnica“. Opremit će se centar u Osnovnoj školi i nabaviti multimedijalna oprema za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, pomoću kojih će se provoditi edukativne aktivnosti u sklopu projekta. Tijekom svibnja, počet će i uređenje sportskog parka uz poučno tematsku stazu. Očekujemo i provedbu geološko – petrografskih istraživanja na geoparku Moslavačka gora – kamenolom Pleterac, koja će prezentirati nastanak Moslavačke gore“, ističe gradonačelnik Dinko Pirak.

U drugoj polovici godine, a ovisno o tijeku provedbe postupka javne nabave, krenut će se s uređenjem Interpretacijsko – rekreacijskog centra „Bio park Čazma“ – u sklopu kojeg se nalazi i prvi biološki bazen s popratnim sadržajima, te  uređenje poučno – tematske staze „Dolina Česme“ i lokaliteta Medjame i Vustje. Trajanje radova ponajprije će ovisiti o vremenskim uvjetima i postupku javne nabave.

U 2020. godini, na uređenim lokacijama, provodit će se zanimljiva predavanja i edukacije za djecu, mlade i svu zainteresiranu javnost, a s ciljem educiranja o zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama na području Čazme i razne promotivne aktivnosti. Rok za završetak projekta i svih projektnih aktivnosti je 31.12.2021.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Čazma Natura potpisan je u srpnju prošle godine, a projekt će većim dijelom biti financiran sredstvima EU, iz programa Konkurentnost i kohezija, te sredstvima MRRFEU, tj. Proračuna RH.

S potpisom Ugovora započela je provedba projekta i to tehničko usklađivanje s uputama Provedbenog tijela. Do sada je održan sastanak projektnog tima na kojemu su definirane predstojeće aktivnosti na projektu te odgovornosti projektnih partnera. Provedena su tri postupka javne nabave – usluge tehničke pomoći, izrada promidžbenih i promotivnih materijala i elemenata te nabava usluga ovlaštenog inženjera građevinske ili slične struke.

Projektom će se zaposliti 12 osoba za stalno te 40 sezonskih djelatnika. “Stvaranjem turističkih sadržaja povećat će se broj posjetitelja koji će doprinijeti i porastu broja novozaposlenih u turističkim i ugostiteljskim poduzećima. Uvođenje novih tehnologija doprinijet će i smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša. Projekt će promijeniti vizuru Grada Čazme te doprinijeti ostvarenju cilja – razvoju Grada Zelenog turizma koji će utjecati na razvoj kontinentalnog turizma i povećanje broja posjetitelja na turistički nerazvijenim područjima”, ističe gradonačelnik.