Poznato je da je potreba za nogostupom na dionici državne ceste DC 43, od Dabaca do Vagovine, velika. S obzirom da je riječ o državnoj prometnici, opterećena je vozilima i samim time opasna za pješake.

Ranijih godina izgrađen je nogostup kroz Draganec, a sad je u planu nastavak gradnje kroz Vagovinu:

– Što se tiče nogostupa u Vagovini, dogovorili smo s Hrvatskim cestama da ovih dana krećemo u izgradnju nogostupa kroz ovo prigradsko naselje. Taj nogostup će se spojiti s onim u Dragancu koji smo ranije izgradili – poručuje gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak.

U Vagovini će, prema planu, kanalizacija, koju Grad planira izgraditi u svim naseljima i za koju se trenutačno priprema dokumentacija, ići suprotnom stranom prometnice u odnosu na nogostup, dok je od Bosiljeva do Dabaca predviđeno da ide istom trasom tj. istom stranom prometnice:

– Radi se o trasi ceste po kojoj bi trebala proći i kanalizacija i nogostup. Upravo za tu dionicu od Dabaca do Čazme smo mislili da ćemo u Hrvatskim cestama nogostup moći pogurati za ovu godinu, ali odgađa se za sljedeću zbog toga što bi prije trebala proći kanalizacija  Bilo bi suludo raditi nogostup u ovom dijelu naselja, od Dabaca do Čazme, pa kopati i maknuti taj nogostup i raditi kanalizaciju. Sve to ljudi trebaju platiti i bolje je pričekati da se te stvari usuglase na razini Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta i onda krenuti u realizaciju jednog i drugog. Radi se na tome i vjerujem da će se kroz godinu dana pokrenuti izgradnja i na ovoj trasi – rekao je gradonačelnik.