Potpisan je ugovor o kupnji novog kamiona smećara sa Tehnix-om d.o.o. Čakovec koji je bio najpovoljniji ponuđač na javnom natječaju. Cijena kamiona smećara je 1.168.000,00 kn +PDV, a financira se novcem EU u iznosu 85 % te sredstvima Komunalija d.o.o. Čazma u iznosu 15 %.

Novi kamion će pomoći prije svega za odvoz korisnog otpada, posebno na novom području gdje ćemo podijeliti nove kante za korisni otpad, poručio je direktor Komunalija Čazma, Ivan Beljan. Prošle godine je, uz pomoć Ministarstva graditeljstva u iznosu 50%, te Grada Čazme i Komunalija s udjelima od po 25 %, nabavljena preša i dva kontejnera kapaciteta 64 m³ za 350.000 kn.