Kao što je već poznato, za školsku godinu 2016./2017. kupnja knjiga za sve učenike Osnovne škole Čazma, od 1. do 8. razreda, uključujući, naravno, i sve područne škole, financirat će se iz Gradskog proračuna Grada Čazme. Naknadno je odlučeno da će se uz knjige financirati i nabavka omota za knjige, kako bi one u što boljem stanju dočekale sljedeću generaciju učenika.

“Ovom odlukom pridružujemo se dobroj praksi gradova Zagrebačke županije koji to već provode unatrag nekoliko godina, a u našoj smo županiji jedini grad koji će provesti ovakvu odluku”, naglašava gradonačelnik Dinko Pirak.

Podsjećamo, roditelji i skrbnici nisu obvezni podnositi nikakve zahtjeve niti dokumentaciju jer će sav posao odraditi Grad Čazma, u suradnji s Osnovnom školom Čazma.