Pri kraju je izgradnje pravac Suhajsko brdo, dužine 1500 m, vrijedan 200.000 kuna. Za priključenje na navedenu trasu javilo se 15-ak kućanstva.  Sukladno izmijenjenim zakonskim propisima i Odluci Gradskog vijeća, za priključenje na vodovodnu mrežu ne plaća se naknada za priključenje te za objekte koji se priključuju nije potrebna građevinska dozvola.

Nastavljena je sanacija graba i mostova nakon izgradnje vodovoda i kanalizacije u naseljima Lipovčani, Dragičevci i Grabovnica.

Završena je obnova Česmanske ulice čime je uređena cesta, rubnjaci, nogostup i slivnici. Obnovu su financirale Hrvatske ceste, a Komunalije su tom prilikom zamijenile stare vodovodne cijevi te ugradile nove plinske instalacije.

Pri kraju je gradnja spojnog nogostupa u Gornjem Dragancu, dužine 600 m, koji će asfaltirati Hrvatske ceste.

U Grabovnici je asfaltirana prometnica u dužini od 2000 m, izvođač PZC Bjelovar. Komunalije su uredile bankine, mostove i grabe.

Nastavljeno je nasipavanje nerazvrstanih cesta u naseljima Novo Selo, Pavličani, Sovari i Prokljuvani.

Sanirane su ceste na području Čazme nastale pri izgradnji priključaka te rekonstrukciji vodovodne, kanalizacijske i plinske mreže.

Postavljene su autobusne kućice u Donjem Dragičevcu, Grabiku i Općevcu.

Obavljeno je redovito održavanje javne rasvjete te su zamijenjene žarulje.

vodovod