U Čazmi je održana protupožarna vježba na lokaciji Osnovne škole Čazma u kojoj su sudjelovale nadležne službe – Područni ured za zaštitu i spašavanje, Ispostava Bjelovar, JVP Grada Čazme, Stožer civilne zaštite Grada Čazme, Policijska postaja Čazma, Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, Grad Čazma i, naravno, učiteljice i učitelji te učenice i učenici Osnovne škole Čazma. Vježba je odrađena u roku i prema planu, a svi sudionici pokazali su spremnost za ovakav tip krizne situacije. Ipak, nadamo se da do nje neće doći te da će našim osnovnoškolcima vježba ostati najveće uzbuđenje.