Vodotoranj u središtu grada Čazme funkcionira kao dio vodoopskrbnog sustava, no u Gradu Čazmi razmišlja se i o iskorištavanju turističkog potencijala te građevine.

Vodotoranj je smješten pored arheološkog lokaliteta – Gradine, nekadašnjeg srednjovjekovnog dvora, a s njegova se vrha vidi cijela Čazma i okolica, što otvara mogućnost za izgradnju, odnosno dogradnju objekta za atraktivne turističke svrhe:

  • Na tvrđavi bi se instalirale hologramske projekcije koje bi pričale priču o povijesti Čazme. Projekt je u fazi pripreme, imamo idejno rješenje i tražimo izvore financiranja, rekao je gradonačelnik Grada Čazme, Dinko Pirak.

Budući da uskoro kreće realizacija 26 milijuna vrijednog projekta Čazma Natura, koji predviđa i izgradnju biološkog kupališta, Grad Čazma želi stvoriti što više prepoznatljivih i privlačnih turističkih sadržaja.

Iako će se gradnja vidikovca na vodotornju moći financirati i iz Gradskog proračuna, projekt će se prvo kandidirati na neki od europskih natječaja.