Djeca DV “Pčelica”, pod vodstvom odgajateljica, obišla su gradsko odlagalište otpada i prošetala obalom rijeke Česme. Šetnja je organizirana kao dio projekta koji se provodi u vrtiću, pod nazivom “Zajedno za našu čistu Česmu”, u suradnji s Udrugom “Lijepa naša”.
Djeca su vidjela da se o odlagalištu vodi briga te kako se ono više ne povećava nekadašnjim intenzitetom, zahvaljujući odvajanju otpada, a time je i otklonjena opsanost zagađenja obližnje rijeke. Obala i tok rijeke su čisti pa nije bilo potrebe za prikupljnjem otpada na tom području, kažu vrtićanci.
Zadovoljni viđenim, sugrađanima poručuju da i dalje odvajaju otpad i da brinu o očuvanju flore i faune čazmanske rijeke, Česme.

P1140067''