Centar za kulturu, Gradski muzej Čazma dobio je, na natječaju Ministarstva kulture i medija, bespovratna financijska sredstva u iznosu od 2.597.500,00 kuna, za provedbu mjera zaštite kulturne baštine. Projekt je pripremila Razvojna agencija Čazma, u suradnji s Centrom za kulturu, a natječaj se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Zgrada čazmanskog muzeja sagrađena je u drugoj polovini 18. st. na sjeveroistočnom dijelu arheološkog lokaliteta Gradina (zaštićena cjelina Ruševine starog grada) koji se zadnjih 13 godina sustavno istražuje uz prateće konzervatorsko-restauratorske radove. Zgrada je imala muzejsku funkciju sa stalnim muzejskim postavom od 1958. do zaključno 2007. g.

Zgrada muzeja je prostorno vezana i uz kulturno-povijesnu staru jezgru grada koja je kao urbana cjelina također zaštićeno kulturno dobro.

  • S obzirom da je zgrada ruševna i u lošem stanju te kao takva predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike, nužna je sanacija. Preduvjet izvođenja sanacije su i zaštitni arheološki radovi. Navedeno bi omogućilo već planiranu cjelovitu obnovu objekta prema smjernicama postojeće konzervatorsko-restauratorske studije, čime bi se stvorili uvjeti za ponovni prihvat muzejske funkcije sa stalnim izložbenim postavom. Gradski muzej Čazma (u sastavu ustanove Centar za kulturu) time bi sukladno djelatnosti koju obavlja u konačnici dobio i svoj adekvatni radni prostor, rekla je ravnateljica Centra za kulturu, Gradskog muzeja Čazma Maja Cepetić Rogić.

Planirani početak aktivnosti provedbe mjera zaštite je 1.10.’22., a završetak 1.5.2023. godine.