Grad Čazma posjeduje 12 grobalja s ukupno 6000 grobnih mjesta: Prnjarovac, Cerina, Lipovčani, Pobjenik, Vrtlinska, Bosiljevo, Dapci, Draganec, Miklouš, Martinac, Grabovnica, Čazma. Pred nadolazeći blagdan Svih svetih, razgovarali smo s direktorom Komunalija, Ivanom Beljanom, o stanju grobalja na području Grada Čazme:

„Što se tiče redovnog održavanja, sva su groblja pokošena 8 puta i redovito se odvozi komunalni otpad. Vodovodni priključak izgrađen je ovih dana u Martincu, a još ove godine planiramo gradnju priključaka u Bosiljevu i Grabovnici, jedinim grobljima koja još nemaju vodu“, rekao je direktor Komunalija Čazma, Ivan Beljan.

Od važnih investicija u ovoj godini, u projektiranju je i zatraženi su tehnički uvjeti za izradu tipiziranih mrtvačnica za 4 groblja: Vrtlinska, Prnjarovac, Pobjenik, Miklouš. Plan gradnje prvih mrtvačnica je 2019..

Ove godine su Grad Čazma i Komunalije poradili na kvaliteti i proširenju groblja u Čazmi:

“Prošireno je groblje s novih slobodnih 150 mjesta te je, za korištenje prije Dana svih svetih, izgrađeno 30 parkirališnih mjesta u makadamu. Trenutačna investicija iznosi 130.000 kuna“, napominje direktor Beljan.

Sljedeće godine planiraju izgraditi dodatnih 20 parkirališnih mjesta, čime će se zadovoljiti potrebe parkiranja kod prosječnih sahrana. Također, cijelo će se novo parkiralište nagodinu asfaltirati, izgradit će se potporni betonski zid i prve staze te urediti hortikultura na novom dijelu groblja.

„Ovim zahvatom riješeno je pitanje gradnje novog groblja u Čazmi, što bi, s obzirom na potrebu gradnje nove ceste, mrtvačnice, parkirališta i ostalog, bio vrlo velik trošak.“

Zahvaljujući ovom proširenju, novo groblje neće biti potrebno sljedećih 20 godina: „Prosječno, godišnje na groblju u Čazmi proda se do 15 grobnih mjesta, a s proširenjem, groblje u Čazmi ima slobodnih 300 mjesta“, ističe direktor.

U planu je i rekonstrukcija Ulice sv. Andrije, gdje se na raskrižju s Ul. kralja Tomislava, u suradnji s Hrvatskim cestama, planira izgraditi kružni tok, uređenje pješačkih staza i zelenih površina, za što već postoji tehnička dokumentacija.