Odabrani projekti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2020. godinu, koji će se sufinancirati iz Gradskog proračuna.

Gradonačelnik Dinko Pirak: „Ono najvrijednije što jedan grad ima su ljudi. Njihove potrebe, želje i htijenja okosnica su onoga što nas pokreće. Stoga sa zadovoljstvom financiramo projekte udruga jer je tu riječ o volonterima koji ulažu svoje vrijeme i, nerijetko, osobna financijska sredstva, a, u konačnici, i same sebe, u vrijednosti od kojih koristi ima cijela zajednica, bilo putem promocije našega grada ili nekako drukčije. Na tome im ovim putem zahvaljujem.“

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za Javni natječaj za sufinanciranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Čazme u 2020. godini, donesena je odluka o sufinanciranju sljedećih udruga: Udruga hrvatske policije branitelja Pakraca i Lipika 10.000 kn, Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 2.000 kn, Klub liječenih alkoholičara Čazma 2.000 kn, Udruga za zaštitu potrošača BBŽ 500 kn, Centar za inkluziju i socijalne usluge 10.000 kn, Matica umirovljenika Čazma 30.000 kn, Udruga udomitelja djece i odraslih osoba „Veliko srce“ 10.000 kn, HPD Garjevica Čazma 15.000 kn, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Naši anđeli“ Čazma 5.000 kn, Udruga slijepih Bjelovar 2.000 kn, Udruga osoba oštećena sluha BBŽ 2.000 kn, Društvo „Naša djeca“ Čazma 20.000 kn, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Čazme 2.000 kn, HVIDRA Čazma 13.000 kn, Klub 2/105 pješačke brigade 10.000 kn, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar 4.000 kn, Udruga mladih Čazmanaca  3.000 kn, Udruga „Čazmanski potrošač“ 3.000 kn, Hrvatska udruga uzgajivača Gidran pasmine konja 5.000 kn, EKO ČAZMA ekološka udruga 30.000 kn, Udruga vinogradara i vinara „Čazma“ 30.000 kn, Pčelarska udruga Čazma 7.000 kn, Udruženje obrtnika Čazma 15.000 kn, Klub JUMP Kutina – Moslavina trail 2.000 kn, Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju – Igre mladih 30.000 kn, Auto klub INA DELTA Zagreb 40.000 kn.

odluka – financijska sredstva – GRADONAČELNIK