Grad Čazma jedan je od partnera na europskom projektu ICroME, čiji je nositelj Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba. Cilj projekta je organizirati za mlade zaposlene i nezaposlene osobe stručno usavršavanje i stručnu praksu u području planiranja i upravljanja projektima financiranima iz fondova EU-a. Projekt se financira iz programa EU-a Leonardo da Vinci, Osobe na tržištu rada, u okviru Programa za cjeloživotno učenje. Cilj aktivnosti je podržati međunarodnu mobilnost zaposlenika, samozaposlenih ili nezaposlenih osoba, uključujući osobe koje su nedavno završile obrazovanje, koji provode razdoblje osposobljavanja u inozemstvu unutar konteksta strukovnog osposobljavanja.

Sudjelovanjem u aktivnosti potprograma Leonardo da Vinci, korisnici mobilnosti imaju mogućnost stjecati nova životna iskustva te primjenom stečenih znanja, značajno doprinijeti radu matične ustanove, vlastitoj zapošljivosti na tržištu rada te samom gospodarstvu. Potprogram Leonardo da Vinci omogućava prijenos dobrih praksi i inovacija u gospodarstvu između država sudionica, usklađivanje obrazovnog sustava s tehnološkim napretkom i tržištem rada te osobni i profesionalni razvoj sudionika. U mobilnosti sudjeluje 38 osoba od čega 21 zaposlena osoba u trajanju od 5 tjedana i 17 nezaposlenih osoba u trajanju od 13 tjedana, koje stručnom praksom u Italiji žele steći radna iskustva i proširiti svoja znanja u području planiranja i upravljanja EU projektima. Ispred Grada Čazme u projektu sudjeluje Elvira Babić Marković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor koja će se stručno usavršavati u Municipality of Monfalcone (u lokalnoj samoupravi grada Monfalcone), tijekom lipnja i srpnja ove godine.

U projektu sudjeluju 22 partnera pošiljatelja: Institut za poljoprivredu i turizam, Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet, Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o., Razvojna agencija Grada Čakovca – ČAKRA d.o.o., Razvojna agencija SJEVER – DAN doo, Dubrovačko-neretvanska županija, Grad Čazma, Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., Istarska Županija, Požeško-slavonska županija, PrometPlus d.o.o., Razvojna agencija grada Slavonskog Broda d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o., Savez za željeznicu, VIDRA -Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Županijska razvojna agencija Zadarske županije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o.).

15 je ustanova koje će provoditi osposobljavanje. Odabrane su talijanske organizacije koje imaju veliko iskustvo u provođenju projekata financiranih iz fondova EU-a, te trenutno provode projekte i mogu u projektne timove uključiti sudionike mobilnosti koji će time steći konkretno iskustvo u radu na projektima, te potrebna znanja i vještine koja će kasnije primjenjivati u svojim radnim sredinama ili organizacijama u čiji će rad biti uključeni. Ustanove su sljedeće: Central European Initiative, Informest, AREA Science Park, Agemont Centro di Innovazione Tecnologica srl unipersonale, Venice International University, Municipality of Monfalcone, Regione Friuli Venezia Giulia – Central Directorate for infrastructure, mobility, spatial plannin and public work, Elettra-Sincrotrone Trieste, Chambers of Commerce of the Veneto Region, Municipality of Trieste, GAL VENEZIA ORIENTALE, IuaV University, Parco Agro-Alimentare di San Daniele, Regione Friuli Venezia, Giulia- Central Directorate for Culture, Sport, International and EU Relations, Veneto Agricoltura. Vrijednost projekta je 113.655,00 EUR , a sredstvima se financiraju putni i životni troškovi sudionika.

icrome