Povjerenstvo za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture, na sjednici održanoj još 10. rujna prošle godine, ocijenilo je da običaj čitanja Zapovijedi pod lipom u Gornjem Mikloušu ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra, kako to definira Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine.

Da ovaj običaj bude proglašen kulturnim dobrom, trebala je potvrda Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, koja je i stigla, 1. listopada ove godine.

Zapovijed pod lipom scenska je igra koja se kontinuirano izvodi u Gornjem Mikloušu pokraj Čazme od 1970-ih i utemeljena je na živoj praksi čitanja obavijesti i proglasa od strane seoskog starješine. KUD „Sloga“ iz Miklouša uprizoruje čin Zapovijedi prema dokumentu iz 1938. godine te njen tekst čita svake godine prilikom izvođenja.

Zašto je ovaj čin proglašenja Zapovijedi pod lipom kulturnim dobrom važan pojašnjava dr. sci. Maja Cepetić Rogić, ravnateljica Centra za kulturu Čazma:

– Zapovijed je prije svega važna jer se radi o nematerijalnom kulturnom dobru. Ne radi se o samom dokumentu iz 1938. godine, već se radi o običaju. Svi znamo da je lakše sačuvati neki fizički predmet, međutim običaji se vrlo teško čuvaju jer se moraju prenositi s generacije na generaciju. Netko treba mlađu generaciju podučiti kako taj običaj sačuvati i prenijeti ga opet na sljedeća pokoljenja. Sam običaj Zapovijedi je vrlo važan jer nije čest. U svim selima je postojao starješina, no jedino u Mikloušu se uspjela održati tradicija da se zapovijed čita, ne doduše jednom tjedno, kao u vrijeme Vojne krajine, ali je taj prikaz ostao jednom godišnje, kako bi nas sve podsjetio kako je to funkcioniralo nekada, u doba kad nije bilo suvremene tehnologije kao danas – kazala je Cepetić Rogić. (superportal.hr)