Grad Čazma ostvario gotovo 250.000 kn financijske potpore

Grad Čazma javio se na Javni poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Razvojna agencija Čazma pripremila je i prijavila projekt za održavanje i razvoj programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za troškove propisane Državnim pedagoškim standardom.

Vrijednost projekta je 247.500,00 kn te je ostvaren cjelokupan iznos. Navedena sredstva osigurala su rad dva odgojitelja i servis klima uređaja u DV „Pčelica“ Čazma.

Ciljevi projekta – povećanje uključenosti i obuhvaćenosti predškolske djece u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i osiguranje jednakog pristupa kvalitetnim programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu stanovanja ili socioekonomskom statusu obitelji su ispunjeni, a projekt je završio krajem kolovoza.