Završila je obnova krovišta na zgradi državne uprave u Čazmi (Porezna uprava, Savjetodavna služba, Država geodetska uprava – Područni ured za katastar i dr.). Radovi su počeli prije otprilike mjesec i pol dana, a njihova vrijednost je 437.000 kuna.

Obnova krovišta kompletno je financirana iz Gradskog proračuna Grada Čazme.

Obnova zgrade državne uprave u Čazmi počela je još 2014., zamjenom stolarije u koju je bila uključena i izolacija negrijanog stropa, ukupne vrijednosti 212.000 kn. 40 posto toga iznosa sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša.

Nakon toga, prošle godine, na zgradi je zamijenjena i fasada, odnosno vanjska ovojnica. Provedba tog projekta financirana je dijelom novcem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, budući da je Grad Čazma, uz Rehabilitacijski centar za starije i slabije pokretne osobe, na natječaj Ministarstva prijavio i projekt “Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje energetske učinkovitosti zgrade javnog sektora”.

Za provedbu projekta odobreno je 250.000 kn bespovratnih sredstava Ministarstva, a gotovo jednako toliko, oko 220.000 kn, do ukupne vrijednosti projekta, isplaćeno je iz Proračuna Grada Čazme, iz kojeg je financirana i izrada potrebne dokumentacije.

Nova stolarija, vanjska ovojnica i obnovljeno krovište omogućit će značajne energetske uštede te doprinijeti zaštiti okoliša smanjenom uporabom energenata.