Grad Čazma se uključio i sudjelovat će u kampanji Zelena čistka, u sklopu globalnog pokreta Let’s do it World!, u subotu, 22. travnja 2017., na Dan planeta Zemlje, u 9h.

U akciji će sudjelovati oko 25 volontera, članova HPD-a Garjevica Čazma i Udruge Eko Čazma, uz potporu Komunalija i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području BBŽ, a u organizaciji Grada Čazme. Čistit će dva divlja odlagališta otpada, na području Grabovnice i Vučana. Svoj doprinos dat će i učenici Osnovne škola Čazma.