Pozivamo sve mlade od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina, s prebivalištem ili boravištem na području Grada Čazme, da se kandidiraju za novi mandat Savjeta mladih Grada Čazme.

Kandidature za članove Savjeta mogu istaknuti udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 10 mladih). 

Prijedlozi se podnose na Obrascu za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Čazme.

Uz prijedlog potrebno je priložiti Izjavu o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata i fotokopiju osobne iskaznice ili prijavu boravišta (ukoliko nema prebivalište).

Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Čazme, odnosno do 25.10.2023., a mogu se predati na porti Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma, Upravni odjel za društvene djelatnosti, obrazovanje i odnose s javnošću, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova  Savjeta mladih Grada Čazme“.

Grad Čazma ima osnovan Savjet mladih od 2007. godine te su do sada izbori provedeni već 6 puta, odnosno djelovali su u 6 sastava.

Obzirom da je došlo do izmjena Zakona o savjetima mladih, Grad Čazma je uskladio svoju odluku s novim zakonskim odredbama i raspisao Javni poziv za nove članove.