Arheološko istraživanje na prostoru rekonstrukcije raskrižja državnih cesta D43 i D26 u Čazmi izvedeno je i završeno u roku predviđenih 15 radnih dana. Istraživanje je započelo 18. rujna 2014.g. Sistemom probnih rovova je tijekom 5 radnih dana utvrđena površina na kojoj se prostiru arheološki nalazi. Eliminirano je više od 50% površine na prostoru dostupnom za istraživanje (dio prostora rekonstrukcije raskrižja nalazi se pod asfaltom). Arheološko istraživanje nastavljeno je 26. rujna 2014.g., nakon dvodnevnog prekida i sastanka svih uključenih strana koji je održan 25. rujna 2014.g. u Čazmi.

Istraživanjem je utvrđeno postojanje opkopnog jarka oko arheološkog nalazišta „ Ruševine starog grada u Čazmi“, na prostoru neposredno ispod sjeverozapadne kule utvrde. Jarak je istražen do kote pojave podzemnih voda, koje su onemogućile daljnje istraživanje dubljih slojeva jarka. Utvrđen je i nasip opkopnog jarka utvrde, koji na ovom mjestu nije sadržavao tragove palisada, niti drugih arheoloških tragova.

Istraživanje je završeno 09. listopada 2014.g. nakon što je teren prikladno istražen i dokumentiran.

Arheološki nadzor nad zemljanim radovima na gradilištu se nastavlja do daljnjeg.